Menu Zamknij

Tajemnica przedsiębiorstwa

kancelaria tajnaW ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku, dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji, znajduje się zapis ściśle  wyjaśniający  czym  jest  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Określa  się  nią  „nieujawnione  do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Pokrewnym zagadnieniem, którym również musi zająć się wielu przedsiębiorców, jest bezpieczeństwo przemysłowe. Są to działania, które mają na celu zapewnianie ochrony informacji poufnych, tajnych i innych niejawnych. Aby uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, należy przejść odpowiednie przeszkolenie, w może Ci pomóc właśnie nasza firma.

Ochrona dokumentów przedsiębiorstwa

Tajemnicą przedsiębiorstwa określa się wszystkie te informacje, które nie powinny zostać udostępnione osobom nieupoważnionym oraz osobom spoza przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich zgodnie z wolą przedsiębiorcy, m.in.:

  • informacje o aktywach i pasywach firmy,
  • dane klientów i kontrahentów,
  • źródła zaopatrzenia i koszty nabycia surowców,
  • zastosowane rozwiązania technologiczne.

Takie dane powinny być szczególnie chronione. Dlatego nasza firma oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie ochrony wszelkich dokumentów, a w szczególności tych, które zostały oznaczone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, dlatego w ramach świadczonych usług:

  • stworzymy regulamin ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • zorganizujemy profesjonalne szkolenie dla wszystkich pracowników, podczas którego bardzo dokładnie wyjaśnimy czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jakie są procedury dotyczące  ich ochrony, a także wymienimy wszystkie sankcje, które grożą za ujawnienie tajemnic,
  • przeprowadzimy audyt oraz sesję konsultingową w zakresie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przygotujemy kompletną dokumentację związaną z umowami o zachowaniu poufności i wydawaniem pracownikom certyfikatów NDA (non-disclosure agreement).

Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z naszymi przedstawicielami. Zapraszamy do kontaktu.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Bezpieczeństwo przemysłowe dotyczy informacji o różnych klauzulach tajności. Obejmuje także system, który pozwala zarządzać takimi danymi oraz je należycie chronić. Przedsiębiorca, który w związku z działaniami wykonywanymi w ramach umowy, chce uzyskać dostęp do niejawnych danych, musi dysponować świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego. Taki dokument poświadcza, że jest on w stanie zapewnić ochronę wrażliwym materiałom.

Jeśli chcesz uzyskać takie świadectwo, z przyjemnością Ci w tym pomożemy. Możesz skorzystać także z naszej pomocy w ramach uzyskania innych świadectw i koncesji. Specjalizujemy się we wszelkich zagadnieniach związanych z materiałami niejawnymi, dlatego masz pewność, że współpracujesz z profesjonalistami.

Zachęcamy do przejrzenia oferty usług firmy 4Tel Partner. Jeśli masz pytania, jesteśmy do dyspozycji.