Menu Zamknij

Co określamy tajemnicą przedsiębiorstwa?

tajemnice przedsiebiorstwa 150x150 1W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku, dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji, znajduje się zapis ściśle  wyjaśniający  czym  jest  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Określa  się  nią  „nieujawnione  do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Tajemnica przedsiębiorstwa –  fundament zaufania

Jako tajemnicę przedsiębiorstwa określa się wszystkie te informacje, które nie powinny zostać udostępnione osobom nieupoważnionym oraz osobom spoza przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich zgodnie z wolą przedsiębiorcy, m.in.:

  • informacje o aktywach i pasywach firmy,
  • dane klientów i kontrahentów,
  • źródła zaopatrzenia i koszty nabycia surowców,
  • zastosowane rozwiązania technologiczne.

Takie informacje niejawne powinny być szczególnie chronione. Dlatego nasza firma oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie ochrony wszelkich dokumentów, a w szczególności tych, które zostały oznaczone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Jesteśmy ekspertami w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Specjalnie dla Państwa:

  • stworzymy regulamin ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • zorganizujemy profesjonalne szkolenie dla wszystkich pracowników, podczas którego bardzo dokładnie wyjaśnimy czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jakie są procedury dotyczące  ich ochrony, a także wymienimy wszystkie sankcje, które grożą za ujawnienie tajemnic,
  • przeprowadzimy audyt oraz sesję konsultingową w zakresie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przygotujemy kompletną dokumentację związaną z umowami o zachowaniu poufności i wydawaniem pracownikom certyfikatów NDA (non-disclosure agreement).

Więcej informacji uzyskają Państwo od naszych przedstawicieli. Zapraszamy do kontaktu.