Tajemnica przedsiębiorstwa

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku, dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji, znajduje się zapis wyjaśniający czym jest tajemnica przedsiębiorstwa. Określa się nią „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął należyte, rozsądne działania w celu zachowania ich poufności”.

Jako 33Plus pomagamy stworzyć u naszego klienta regulamin ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzimy szkolenia dla pracowników naszego klienta na temat tajemnicy przedsiębiorstwa,  a także opracowujemy katalogi informacji chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

ikony folderów

Ochrona dokumentów przedsiębiorstwa

Tajemnicą przedsiębiorstwa określa się wszystkie te informacje, które nie powinny zostać udostępnione osobom nieupoważnionym oraz osobom spoza przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich zgodnie z wolą przedsiębiorcy, np.:

  • informacje o aktywach i pasywach firmy,
  • dane klientów i kontrahentów,
  • źródła zaopatrzenia i koszty nabycia surowców, produktów,
  • zastosowane rozwiązania technologiczne.

Takie dane powinny być szczególnie chronione. Dlatego nasza firma oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie ochrony wszelkich dokumentów, a w szczególności tych, które zostały oznaczone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, dlatego w ramach świadczonych usług:

  • stworzymy regulamin ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • zorganizujemy profesjonalne szkolenie dla wszystkich pracowników, podczas którego bardzo dokładnie wyjaśnimy czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jakie są procedury dotyczące ich ochrony, a także wymienimy wszystkie sankcje, które grożą za ujawnienie tajemnic,
  • przeprowadzimy audyt oraz sesję konsultingową w zakresie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przygotujemy kompletną dokumentację związaną z umowami o zachowaniu poufności i wydawaniem pracownikom certyfikatów NDA (non-disclosure agreement).

Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z naszymi przedstawicielami. Zapraszamy do kontaktu.

 

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Bezpieczeństwo przemysłowe dotyczy informacji o klauzulach poufne, tajne i ściśle tajne. Obejmuje także system, który pozwala zarządzać takimi danymi oraz je należycie chronić. Przedsiębiorca, który w związku z działaniami wykonywanymi w ramach umowy, chce uzyskać dostęp do informacji niejawnych, musi dysponować świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego. Taki dokument poświadcza, że jest on w stanie zapewnić ochronę klauzulowanym informacjom.

Jeśli chcesz uzyskać takie świadectwo, z przyjemnością Ci w tym pomożemy. Specjalizujemy się we wszelkich zagadnieniach związanych z materiałami niejawnymi, dlatego masz pewność, że współpracujesz z profesjonalistami.

Zachęcamy do przejrzenia oferty usług firmy 33Plus. Jeśli masz pytania, jesteśmy do dyspozycji.


ikona kłódki

Ochrona Informacji Niejawnych

szkolenie

Szkolenia z Ochrony Informacji Niejawnych

ikona jakości

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

ikona plików

Tajemnica przedsiębiorstwa

idące osoby

Ochrona Danych Osobowych

ikona kłódki 1

Prawo telekomunikacyjne