Prawo telekomunikacyjne – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Prawo dotyczące branży telekomunikacyjnej jest bardzo restrykcyjne. Na przedsiębiorców działających w tej branży nakładanych jest wiele obowiązków. Dotarcie do wszystkich przepisów bywa skomplikowane, ponieważ znajdują się one w różnych kodeksach, ustawach i rozporządzeniach. Pod uwagę należy brać nie tylko przepisy krajowe, ale i te obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Jako grono specjalistów w zakresie prawa telekomunikacyjnego, udzielamy fachowych porad ułatwiających wypełnienie szeregu obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym. Możemy zacząć od podstaw, sprawdzając stan ochrony informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną. Znajdując ewentualne przeoczenia, zaproponujemy najbardziej odpowiednie rozwiązania. Braki merytoryczne uzupełnimy, oferując m.in. szkolenia czy też wdrażając odpowiednią dokumentację.

ikona kłódki

Nasz doświadczony zespół doradców przedstawi Państwu, jak powinny wyglądać wszystkie procedury związane z ochroną tajemnicy telekomunikacyjnej, a także jak dbać o tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu uznają Państwo, że nie są w stanie zająć się wszystkimi obowiązkami nakładanym przez prawo, znamy rozwiązanie i na ten problem. Oferujemy przejęcie od Państwa wszystkich powinności związanych z realizacją zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Odpowiedzialnymi za to są certyfikowani przez ABW do klauzuli ściśle tajne, pracownicy mogący się pochwalić wieloletnim doświadczeniem.

W przypadku pytań dotyczących prawa telekomunikacyjnego oraz naszej oferty usługowej, zachęcamy do kontaktu.


ikona kłódki

Ochrona Informacji Niejawnych

szkolenie

Szkolenia z Ochrony Informacji Niejawnych

ikona jakości

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

ikona plików

Tajemnica przedsiębiorstwa

idące osoby

Ochrona Danych Osobowych

ikona kłódki 1

Prawo telekomunikacyjne