Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

33 Plus sp. z o.o. wspiera swoich klientów w uzyskaniu Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I, II i/lub III stopnia, które upoważnia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Poufne, Tajne i/lub Ściśle tajne oraz ich odpowiedników międzynarodowych. Świadectwo takie uzyskuje się po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania sprawdzającego i wydaje je Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

33 Plus sp. z o.o. również posiada Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego do klauzuli Ściśle tajne.

ikona kłódki

Na jak długo wydaje się Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych, może być wydane na okres:

 • dziesięciu lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • siedmiu lat – w sytuacji dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • pięciu lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, które uprawnia do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności, umożliwia równocześnie dostęp do informacji o niższej klauzuli tajności. Zgodnie z tą zasadą, firma posiadająca Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli „ściśle tajne” ma prawo dostępu do informacji o klauzuli „tajne” i „poufne”, przez okres dostępu, który jest im przypisany (kolejno siedem i dziesięć lat).

 

Jak otrzymać Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Aby mogli Państwo bez przeszkód otrzymać Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wystarczy zgłosić się do nas. Pomożemy w takich sprawach jak:

 • przygotowanie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez prawo oraz konsultacje na całym etapie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego,
 • tworzenie kompletnej dokumentacji pionu ochrony: decyzje, uchwały, plany ochrony informacji niejawnych, instrukcje, procedury, regulaminy kancelarii, ewidencje itd.
 • przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na kancelarię tajną od strony technicznej i proceduralnej (opracowanie dokumentacji, organizacja obiegu dokumentów niejawnych),
 • szkolenia pracownicze z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • doradztwo dla pracowników w kwestii wypełnienia ankiet bezpieczeństwa osobowego, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne, Tajne lub Ściśle tajne,
 • spełnianie obowiązku informacyjnego wobec ABW lub SKW w celu utrzymania Świadectwa, przez cały okres jego ważności,
 • tworzenie dokumentacji bezpieczeństwa dla Akredytowanych stanowisk komputerowych tj.: szczególne wymagania bezpieczeństwa z szacowaniem ryzyka oraz procedury bezpiecznej eksploatacji,
 • tworzenie Akredytowanych stanowisk komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli: Zastrzeżone, Poufne, Tajne czy Ściśle tajne.

W przypadku pytań nasz personel jest do Państwa dyspozycji. Rozwieje wszelkie wątpliwości i szczegółowo przedstawi ofertę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz szeroko rozwinięte kompetencje w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu.


ikona kłódki

Ochrona Informacji Niejawnych

szkolenie

Szkolenia z Ochrony Informacji Niejawnych

ikona jakości

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

ikona plików

Tajemnica przedsiębiorstwa

idące osoby

Ochrona Danych Osobowych

ikona kłódki 1

Prawo telekomunikacyjne