Szkolenia z ochrony informacji niejawnych

Brak znajomości zasad postępowania z informacjami niejawnymi może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi. Dlatego aby uniknąć potencjalnych problemów, należy odbyć specjalistyczne szkolenie dotyczące pracy z informacjami niejawnymi. Szkolenie to jest obowiązkowe, a zgodnie z przepisami – musi być powtarzane co 5 lat.

Okresowe szkolenia z ochrony informacji niejawnych znajdują się wśród świadczonych przez nas usług. Każdy uczestnik szkolenia dowiaduje się:

  • jakie są sposoby ochrony informacji niejawnych,
  • jak wyglądają procedury stosowane w związku z rejestrowaniem oraz przetwarzaniem informacji niejawnych,
  • jak wyglądają zasady i podstawy prawne, które regulują system ochrony informacji niejawnych,
  • jak postępować w przypadku ryzyka ujawnienia informacji niejawnych lub gdy dojdzie do takiego zdarzenia.

 

osoby na szkoleniu

Oferowane przez nas szkolenia prowadzą pełnomocnicy ochrony posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny: obejmuje także część warsztatową. Dzięki temu słuchacze będą świetnie przygotowani do pracy z dokumentami klauzulowanymi: zastrzeżonymi, poufnymi, tajnymi czy ściśle tajnymi.

Po odbytym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o szkoleniu z informacji niejawnych potwierdzające uczestnictwo oraz uzyskanie niezbędnych uprawnień do pracy z klauzulowanymi dokumentami. Jest to dokument wymagany przez wszystkie instytucje, które posiadają zastrzeżone, poufne, tajne czy ściśle tajne dokumenty.