Ochrona informacji – oferta dla firm

Nie ma dla nas nic ważniejszego niż bezpieczeństwo – szczególnie, jeśli chodzi o ochronę informacji niejawnych czy danych osobowych. Jeżeli i dla Państwa tematy te nie są bez znaczenia, zapraszamy do współpracy.

Nasza firma od wielu lat zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy m.in.:

  • szkolenia z ochrony informacji niejawnych,
  • wspólne kancelarie tajne, tajne międzynarodowe,
  • wspólne kancelarie niejawne,
  • pomoc przy ubieganiu się o poświadczenie bezpieczeństwa dla osoby lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego dla firmy,
  • doradztwo przy opracowywaniu Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji dla Akredytowanego Stanowiska Komputerowego,
  • pomoc przy tworzeniu kompletnych Akredytowanych Stanowisk Komputerowych,
  • przeprowadzanie audytów procesów przetwarzania danych osobowych,
  • organizację systemów do ochrony danych osobowych (również z możliwością przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych),
  • zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Wykonamy także wszystkie inne niezbędne zadania, które zapewnią Państwa firmie pełne bezpieczeństwo. Wszelkie działania podejmujemy w oparciu o aktualne przepisy prawa i zasady obowiązujące nie tylko w Polsce, lecz także całej Unii Europejskiej oraz państw członkowskich NATO.

Działamy wszędzie tam, gdzie wymagania bezpieczeństwa są szczególne. Zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników zaprezentuje Państwu specjalnie przygotowaną i spersonalizowaną ofertę uwzględniającą niezbędne w dla Państwa firmy rozwiązania.

Więcej informacji o naszej ofercie uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym doradcą pod numerem tel. 601 161 144 lub 535 446 446.

ikona kłódki

Ochrona Informacji Niejawnych

szkolenie

Szkolenia z Ochrony Informacji Niejawnych

ikona jakości

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

ikona plików

Tajemnica przedsiębiorstwa

idące osoby

Ochrona Danych Osobowych

ikona kłódki 1

Prawo telekomunikacyjne