Menu Zamknij

Ochrona informacji niejawnych

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie wdrażania systemów ochrony informacji niejawnych, włącznie z tworzeniem kancelarii tajnych, pomocy w pozyskiwaniu świadectw bezpieczeństwa przemysłowego oraz przetwarzaniem informacji niejawnych w formie papierowej oraz na Akredytowanych Stanowiskach Komputerowych.

Kancelaria tajna: kiedy jest potrzebna przedsiębiorstwu?

Jeżeli Państwa firma posiada dokumenty niejawne, na których widnieją klauzule „tajne” lub „ściśle tajne” albo „poufne” czy „zastrzeżone”, to dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w obiegu dokumentów, kancelaria tajna lub pomieszczenie do przetwarzania informacji niejawnych (przy niższej klauzuli) jest jedynym rozwiązaniem.

Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa, stworzymy dla Państwa odpowiednio przeszkolony pion ochrony (z nadzorującym pełnomocnikiem ochrony i kompetentnym kierownikiem kancelarii tajnej), który zajmie się przekazywaniem dokumentów odpowiednim pracownikom, zgodnie ze wszystkimi procedurami bezpieczeństwa. Wszelkie informacje niejawne, od momentu powstania odpowiedniego pomieszczenia i stworzenia wykwalifikowanego personelu, będą w pełni chronione. Przeprowadzimy w Państwa firmie szkolenie z ochrony informacji niejawnych, na którym przekażemy wszelkie niezbędne informacje pozwalające na ochronę danych oznaczonych jako „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” czy „ściśle tajne”. Zajmiemy się także dostosowaniem wszystkich pomieszczeń, w których mają być przechowywane klauzulowane, niejawne materiały.

Każda projektowana przez nas kancelaria tajna tworzona jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Jeżeli w siedzibie Państwa firmy nie ma możliwości stworzenia odpowiedniego pomieszczenia lub planujecie przeprowadzkę, udostępnimy Państwu naszą kancelarię tajną. Zapewniona jest w niej pełna ochrona, a kadra jest specjalnie przeszkolona w zakresie rejestrowania dokumentów, ich przechowywania, a także wydawania czy przewożenia.