Menu Zamknij

Informacje niejawne – wdrażanie systemów i prowadzenie szkoleń

kancelaria tajnaPostępowanie z informacjami niejawnymi w firmach i instytucjach jest regulowane przez odpowiednie przepisy. To oznacza, że każdy przedsiębiorca lub osoba zarządzająca daną jednostką administracyjną, powinna zapewnić odpowiednią ochronę danych, zgodnie z wymogami. Jeśli prowadzisz firmę, może to być skomplikowane i czasochłonne. W końcu jest to kolejny obowiązek formalny, których jako przedsiębiorca i tak masz sporo.

Dlatego właśnie warto skorzystać z oferty firmy, która zajmuje się profesjonalnie przepisami obejmującymi informacje niejawne. Między innymi możemy przeprowadzić dla Twoich pracowników szkolenie z ochrony informacji niejawnych. Jest to podstawa wszelkich działań, ponieważ, aby móc zapewnić bezpieczeństwo danym, przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak to robić i co zalicza się do poszczególnych kategorii informacji niejawnych. Po przeprowadzeniu takiego kursy wydamy zaświadczenie o szkoleniu z informacji niejawnych.
Nasze usługi obejmują także pomoc w pozyskiwaniu świadectw potwierdzających wdrożenie bezpieczeństwa przemysłowego, dotyczą przetwarzania informacji niejawnych w formie papierowej, oraz organizację Akredytowanych Stanowisk Komputerowych. Zapewniamy także pomoc w sporządzaniu upoważnień do dostępu do informacji o klauzuli zastrzeżone.

Oferta naszych działań jest bardzo szeroka i obejmuje wszystkie działania, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania informacjami niejawnymi.

Kiedy jest konieczne wdrożenie kancelarii dokumentów tajnych?

Jeżeli Twoja firma gromadzi dokumenty niejawne, na których widnieją klauzule „tajne”, „ściśle tajne” albo „poufne” czy też inne o tym samym znaczeniu, to dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w obiegu dokumentów, utworzenie kancelarii lub pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych (przy niższej klauzuli) jest jedynym rozwiązaniem.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w firmie lub organizacji stworzymy odpowiednio przeszkolony pion ochrony (z kompetentnymi i nadzorującymi pracownikami), który zajmie się przekazywaniem dokumentów odpowiednim pracownikom, zgodnie ze wszystkimi procedurami bezpieczeństwa. Wszelkie informacje niejawne, od momentu powstania pomieszczenia i stworzenia wykwalifikowanego personelu, będą w pełni chronione. Uzyskanie do nich dostępu będzie wymagało przedstawienia upoważnienia do dostępu do informacji o klauzuli zastrzeżone.

Przeprowadzimy również w Twojej firmie szkolenie z ochrony informacji niejawnych. W jego trakcie przekażemy wszelkie niezbędne informacje, które właściwie pozwolą zabezpieczyć dane oznaczone m.in. jako „poufne”, „tajne” czy „ściśle tajne”. Zajmiemy się także dostosowaniem wszystkich pomieszczeń, w których mają być przechowywane klauzulowane, niejawne materiały.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Każda kancelaria, projektowana przez naszą firmę, jest tworzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w siedzibie Twojego przedsiębiorstwa nie ma możliwości stworzenia odpowiedniego pomieszczenia lub planujecie przeprowadzkę, udostępnimy naszą kancelarię. Zapewniamy w niej pełną ochronę i wsparcie wykwalifikowanej kadry. Zatrudnieni pracownicy są przeszkoleni w zakresie rejestrowania dokumentów, ich przechowywania, a także wydawania czy przewożenia.

W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do dyspozycji.