Menu Zamknij

Informacje niejawne – wdrażanie systemów i prowadzenie szkoleń

ochrona informacji niejawnych 300x300 1 150x150Obejmuje ona tworzenie kancelarii tajnych, pomoc w pozyskiwaniu świadectw potwierdzających wdrożenie bezpieczeństwa przemysłowego oraz przetwarzanie informacji niejawnych w formie papierowej, oraz na Akredytowanych Stanowiskach Komputerowych. Zapewniamy także pomoc w sporządzaniu upoważnień do dostępu do informacji o klauzuli zastrzeżone.

Kiedy jest konieczne wdrożenie kancelarii dokumentów tajnych?

Jeżeli Państwa firma gromadzi dokumenty niejawne, na których widnieją klauzule „tajne”, „ściśle tajne” albo „poufne” czy też inne o tym samym znaczeniu, to dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w obiegu dokumentów, utworzenie kancelarii lub pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych (przy niższej klauzuli) jest jedynym rozwiązaniem.

W celu zapewnienia Państwu wymaganego poziomu bezpieczeństwa stworzymy odpowiednio przeszkolony pion ochrony (z kompetentnymi i nadzorującymi pracownikami), który zajmie się przekazywaniem dokumentów odpowiednim pracownikom, zgodnie ze wszystkimi procedurami bezpieczeństwa. Wszelkie informacje niejawne, od momentu powstania pomieszczenia i stworzenia wykwalifikowanego personelu, będą w pełni chronione. Uzyskanie do nich dostępu będzie wymagało przedstawienia upoważnienia do dostępu do informacji o klauzuli zastrzeżone.

Przeprowadzimy również w Państwa firmie szkolenie z ochrony informacji niejawnych. W jego trakcie przekażemy wszelkie niezbędne informacje, które właściwie pozwolą zabezpieczyć dane oznaczone m.in. jako „poufne”, „tajne” czy „ściśle tajne”. Zajmiemy się także dostosowaniem wszystkich pomieszczeń, w których mają być przechowywane klauzulowane, niejawne materiały.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Każda projektowana przez naszą firmę kancelaria, jest tworzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w siedzibie Państwa firmy nie ma możliwości stworzenia odpowiedniego pomieszczenia lub planujecie przeprowadzkę, udostępnimy Państwu naszą kancelarię. Zapewniamy w niej pełna ochronę i wsparcie wykwalifikowanej kadry. Zatrudnieni pracownicy są przeszkoleni w zakresie rejestrowania dokumentów, ich przechowywania, a także wydawania czy przewożenia.

W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do dyspozycji.