Ochrona informacji – oferta

Nie ma dla nas nic ważniejszego niż bezpieczeństwo – szczególnie, jeśli chodzi o ochronę informacji niejawnych czy danych osobowych. Jeżeli i dla Państwa tematy te nie są bez znaczenia, zapraszamy do współpracy.

Nasza firma od wielu lat zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy m.in.:

 • szkolenie z ochrony informacji niejawnych,
 • wspólne kancelarie tajne,
 • pomoc przy ubieganiu się o poświadczenie bezpieczeństwa dla osoby lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego dla firmy
 • doradztwo przy opracowywaniu Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji
 • pomoc przy tworzeniu kompletnych Akredytowanych Stanowisk Komputerowych
 • szkolenia BHP w Warszawie,
 • przeprowadzanie audytów procesów przetwarzania danych osobowych,
 • uzyskanie koncesji na ochronę osób i mienia,
 • zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • ćwiczenia ewakuacji w Warszawie,
 • organizację systemów do ochrony danych osobowych (również z możliwością przejęcia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji – od maja 2018 roku Inspektora Danych Osobowych).


Podejmiemy się także każdego zadania, które zapewni Państwa firmie pełne bezpieczeństwo. Wszystko w oparciu o aktualne przepisy prawa i zasady obowiązujące nie tylko w Polsce, ale i całej Unii Europejskiej.


Działamy wszędzie tam, gdzie wymagania bezpieczeństwa są szczególne. Zespół doświadczonych i wykwalifikowanych przedstawicieli zaprezentuje Państwu specjalnie przygotowaną i spersonalizowaną ofertę uwzględniającą wszelkie niezbędne rozwiązania.

Więcej informacji o naszej ofercie uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym doradcą.

<