Oferta

Jakie usługi oferujemy?

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego do klauzuli Ściśle Tajne oraz EU Secret, NATO Secret i ESA Secret.

Oferujemy współpracę m.in. w zakresie:

  • ochrony informacji niejawnych – dla Klientów dostępna jest profesjonalna kancelaria tajna, zajmujemy się również tworzeniem kancelarii tajnych w siedzibie Klienta czy doradztwem przy uzyskiwaniu dokumentów takich, jak poświadczenie bezpieczeństwa
  • wydawania Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego – wymaganego, gdy wykonanie umowy przed przedsiębiorcę wiąże się z dostępem do dokumentów z klauzulą „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”
  • tworzenia Akredytowanych Stanowisk Komputerowych
  • ochrony danych osobowych – m.in. przejęcie funkcji ABI (administratora bezpieczeństwa informacji) a od 28 maja 2018 roku Inspektora Danych Osobowych, opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji i wszelkiej innej wymaganej dokumentacji
  • doradztwa lub przejęcia obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną
  • ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  • uzyskiwania koncesji na usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz na obrót specjalny
  • Organizujemy szkolenia, świadczymy usługi doradcze, przeprowadzamy kompleksowe audyty i realizujemy pełne wdrożenia rozwiązań zgodnych z wymogami ustawowymi

Więcej informacji o naszej ofercie uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym doradcą.