Szkolenie jako warunek dostępu do informacji niejawnych

szkolenie

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego to dokument stanowiący potwierdzenie zdolności przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych. Uprawnienia z tego zakresu powinien posiadać każdy, kto w ramach swoich obowiązków zawodowych musi uzyskać dostęp do danych klasyfikowanych jako niejawne, poufne, tajne. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego określa, w jakim stopniu dane przedsiębiorstwo jest przygotowane do ochrony informacji, jakie są mu powierzane w ramach wykonywanych umów.

 

Ważność świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I, II lub III stopnia wydawane są na określony czas. W przypadku ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” okres ważności obejmuje 5 lat. Dla informacji sklasyfikowanych jako „tajne” czas ważności obejmuje 7 lat. Z kolei ochrona danych „poufnych” trwa przez 10 lat. Wynika to z art. 55 ust. 2 Ustawy Bezpieczeństwo przemysłowe.

W przypadku wygaśnięcia poświadczenia bezpieczeństwa należy wszcząć kolejne postępowanie sprawdzające — najlepiej co najmniej na 6 miesięcy przed ostatecznym terminem. Osoba, której certyfikat wygasa, musi złożyć wypełnioną ankietę, a jej przełożony powinien wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego. Przeprowadzana jest wówczas kolejna weryfikacja w ramach postępowania zwykłego (co 10 lat), postępowania poszerzonego (co 7 lat) lub postępowania specjalnego (co 5 lat).

 

W jakich sytuacjach świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wygasa?

Wedle art. 55 ust. 4 Ustawy Bezpieczeństwo przemysłowe świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wygasa w następujących przypadkach:

  • z chwilą upłynięcia okresu ważności świadectwa,
  • jeśli przedsiębiorca zrzekł się uprawnień określonych w świadectwie,
  • gdy przedsiębiorca został przejęty przez inny podmiot lub został zlikwidowany.

Warto przy tym dodać, że samo przekształcenie przedsiębiorcy nie jest przesłanką do wygaśnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

W przypadku pytań o inne poświadczenia bezpieczeństwa zapraszamy do kontaktu. Nasz personel chętnie udzieli wszystkich niezbędnych informacji i szczegółowo przedstawi ofertę.