Okresowe szkolenia BHP – jak często należy  je przeprowadzać?

szkolenia BHP

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest wdrożenie zatrudnianych osób w zasady bezpiecznej i higienicznej pracy. Najogólniej rzecz ujmując oznacza to, że do jego zadań, poza zarządzaniem, należy również organizowanie szkoleń BHP – zarówno wstępnych, jak i okresowych. Jak często należy je przeprowadzać? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w treści dzisiejszego artykułu. Zapraszamy do uważnej lektury.

Szkolenia BHP – kto może je organizować?

Szkolenia BHP organizować mogą zarówno pracodawcy, jak i powołane przez nich osoby lub firmy. Warunkiem jest jednak to, że powinny one być uprawnione do prowadzenia tzw. działalności szkoleniowej.

Wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Jak już wcześniej wspomnieliśmy każdy pracownik, przed objęciem stanowiska, zobowiązany jest do odbycia szkolenia BHP, na które składa się:

– wstępne szkolenie – w trakcie jego trwania pracownik zapoznaje się z ogólnymi założeniami bezpieczeństwa i higieny pracy – w ich skład wchodzą również przepisy obowiązujące w jednostce, w której podejmuje pracę – oraz zasadami pierwszej pomocy.

-wstępne szkolenie na stanowisku pracy – jak można się łatwo domyśleć szkolenie na stanowisku pracy powinno obejmować swoim zakresem wszelkie czynniki środowiska pracy. W jego trakcie omawia się m.in. ryzyko zawodowe.

Okresowe szkolenia BHP – kilka podstawowych informacji

Najogólniej rzecz ujmując, głównym celem przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu BHP jest aktualizacja i usystematyzowanie wcześniej zdobytej wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, że powinny być one organizowane co trzy lata. Wyjątek od reguły stanowią stanowiska, odznaczające się dużym zagrożeniem dla życia i zdrowia pracownika – w takich przypadkach okresowe szkolenie BHP powinno być przeprowadzane min. raz w roku. Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że szkolenie kończy się egzaminem. Jego wynik jest wskaźnikiem stopnia przyswojenia wiedzy.