Kto może wydać poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego?

kłódka bezpieczeństwa

Reglamentacja działalności gospodarczej powoduje, że niektóre profesje wiążą się z koniecznością zyskania odpowiednich pozwoleń lub potwierdzenia kwalifikacji. Tak jest w przypadku przedsiębiorców, których branża jest powiązana z ochroną informacji niejawnych. Zobacz, jak uzyskać stosowne poświadczenia.

 

Czym jest poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego?

Art. 54 ustawy Ochrona informacji niejawnych wskazuje, że warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów albo zadań wynikających z przepisów prawa jest zdolność do ochrony informacji niejawnych. Ta z kolei musi być odpowiednio udokumentowana. W tym celu należy uzyskać tzw. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. W przypadku przedsiębiorców, którzy wykonują działalność jednoosobowo, będzie to poświadczenie.

 

Jak otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa wewnętrznego?

Poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego jest wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. To dość skomplikowany proces, który wymaga spełnienia ściśle określonych warunków. Od strony formalnej niezbędne jest przygotowanie kwestionariusza. W odniesieniu do wymagań techniczno-organizacyjnych, podstawą okaże się m.in. przeszkolenie pracowników, a także wygospodarowanie przestrzeni na tzw. kancelarię tajną.

Dokument jest wydawany dopiero po pozytywnym przejściu postępowania sprawdzającego. Okres jego obowiązywania zależy zaś od rodzaju informacji, których ma dotyczyć dostęp. Ważność poświadczenia może wynosić:

  • dla informacji o klauzuli „ściśle tajne” – 5 lat;
  • dla informacji o klauzuli „tajne” – 7 lat;
  • dla informacji o klauzuli „poufne” – 10 lat.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przebrnięciu przez całą procedurę, zapraszamy do kontaktu.