Kto jest upoważniony do przeprowadzania szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych?

segregatory z dokumentami

Aby móc zajmować się ochroną informacji niejawnych, trzeba pozyskać stosowne kompetencje. Co więcej, muszą być one udokumentowane. Z tego względu każdy zainteresowany jest zobowiązany do odbycia szkolenia z zakresu informacji niejawnych. Zastanawiasz się, kto może je przeprowadzić? Dowiesz się o tym poniżej.

 

Gdzie można zrobić szkolenie z ochrony informacji niejawnych?

Tę materię dość szczegółowo reguluje Rozdział 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 2, szkolenia mogą być organizowane przez pełnomocników ochrony. Takie podmioty edukują osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych, które pełnią w nich służbę lub wykonują czynności zlecone. Pełnomocnik ma obowiązek wydać zaświadczenie o szkoleniu z informacji niejawnych.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku wspomnianych pełnomocników, zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska, przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobowo, a także kierowników przedsiębiorców. Są oni bowiem szkoleni przez ABW lub SKW. Szkolenia dla kierowników przeprowadzają zaś ABW lub SKW, wspólnie z pełnomocnikiem ochrony.

 

Co warto wiedzieć o szkoleniach z ochrony informacji niejawnych?

Przede wszystkim, jak już zostało wspomniane, są one obowiązkowe. Niestety jednorazowe uczestnictwo w szkoleniu nie wystarczy, ponieważ obligatoryjnie trzeba odbywać je co 5 lat. Od tej zasady nie ma wyjątków. Warto jednak pamiętać, że w przypadku szkoleń przeprowadzanych przez ABW lub SKW, koszty pokrywa jednostka organizacyjna uczestnika.

Dowodem odbycia szkolenia jest zaświadczenie. Zgodnie z art. 20 wspomnianego aktu prawnego, odbierając zaświadczenie, osoba przeszkolona składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych.