Jak wyglądają szkolenia PPOŻ?

szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ to szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić je w swojej firmie, ponieważ jest to podstawowy zbiór zasad niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponieważ od wiedzy, jaką wyniosą z takiego szkolenia pracownicy zależy często w przyszłości ich bezpieczeństwo, a nawet życie, warto powierzyć specjalistom przeprowadzenie szkolenia PPOŻ, aby było kompletne i rzetelne.

Pracodawcy, którzy użytkują obiekt o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m ² muszą posiadać specjalną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Każdy pracownik danej firmy powinien dokładnie zapoznać się z tym dokumentem – nie zależnie od tego, jaką pełni funkcję i jakie stanowisko piastuje.

Przebieg szkolenia PPOŻ

W czasie szkoleń PPOŻ główny nacisk kładziony jest na przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy o tym, jak prawidłowo zachować się w razie pożaru.

Pracownicy dowiadują się:

– Jak wezwać pomoc?

– Jakie czynności należy wykonać przed opuszczeniem obiektu?

– Jak powinna przebiegać sprawna ewakuacja budynku?

Każdy pracodawca w naszym kraju jest prawnie zobligowany do: wyposażenia budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych, zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, zapewnienia wszystkim osobom w budynku możliwość ewakuacji.

Trzeba pamiętać, że szkolenia PPOŻ są bardzo ważne – nie tylko ze względu na przepisy prawne. W każdym miejscu pracy może niespodziewanie dojść do pożaru. Przyczyny takiego zajścia mogą być bardzo różne, najczęściej jest to przeciążenie instalacji elektrycznej. Jeżeli już dojdzie do pożaru, to tylko od zachowania pracowników danej firmy będzie zależało zminimalizowanie strat, szybkie opanowanie ognia oraz przeprowadzenie skutecznej i sprawnej ewakuacji. Od wiedzy, jaką pracownicy zdobywają na takim szkoleniu, zależeć może ich życie w sytuacji realnego zagrożenia.