Czym jest ochrona informacji niejawnych?

ochrona dokumentów

Informacja niejawna jest taką informacją, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby niekorzystne dla jej interesów. Termin ten powstał dopiero w 1999 roku, kiedy weszła w życie pierwsza ustawa o ochronie informacji niejawnych (jako wymóg naszego członkostwa w NATO). Ochrona takich danych jest potrzebna każdemu podmiotowi, który w swoich zasobach posiada informacje oznaczone klauzulami „tajne”, „ściśle tajne”, „zastrzeżone” albo „poufne”. Jedynym rozwiązaniem gwarantującym odpowiednie bezpieczeństwo takich danych jest stworzenie kancelarii tajnej lub specjalnego pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych.

Jakie są klauzule tajności?

Informacje niejawne opatrywane są czterema rodzajami klauzul. Mogą być to dokumenty „ściśle tajne”, czyli takie, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby zagrozić niepodległości, suwerenności albo integralności terytorialnej Polski. Dokumenty z klauzulą „tajne” są to takie informacje, których nieuprawnione ujawnienie może uniemożliwić realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego naszego kraju. Ujawnienie dokumentów oznaczonych jako „poufne” mogłoby utrudnić prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Polski, a tych z klauzulą „zastrzeżone” mogłoby mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej zadań w zakresie obrony narodowej.

Jakie są konsekwencje ujawnienia tajnych informacji?

Za ujawnienie dokumentów oznaczonych jako „ściśle tajne” albo „tajne” grozi w Polsce kara pozbawienia wolności – od 3 miesięcy do 5 lat. Za ujawnienie informacji „poufnych” lub „zastrzeżonych” grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

W jaki sposób można zabezpieczyć informacje niejawne?

Nasza firma oferuje skuteczną ochronę informacji niejawnych. Zajmujemy się tworzeniem w firmach profesjonalnego i przeszkolonego pionu ochrony. To właśnie ten pion zajmować się będzie przekazywaniem dokumentów odpowiednim pracownikom zachowując przy tym wszystkie wymagane procedury bezpieczeństwa. Dostosowujemy wszystkie pomieszczenia, w których przechowywane są tajne dokumenty, a dla pracowników przeprowadzamy szkolenia z ochrony informacji niejawnych, dzięki którym będą wiedzieć jak należy obchodzić się z danymi oznaczonymi klauzulami tajności.