Ćwiczenia ewakuacyjne – co warto wiedzieć na ich temat?

ćwiczenia ewakuacyjne

Mało kto zdaje sobie sprawę, że przeprowadzanie cyklicznych szkoleń ewakuacyjnych, jest w dzisiejszych czasach obowiązkiem. Za ich organizację odpowiedzialni są przede wszystkim pracodawcy. Jak powinny wyglądać ćwiczenia ewakuacyjne i z jaką częstotliwością należy je powtarzać? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w treści dzisiejszego artykułu. Zapraszamy do uważnej lektury.

Ćwiczenia ewakuacyjne a regulacje prawne

Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych regulowane jest przez rozporządzenie z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z jego założeniami, to właściciele oraz zarządcy posesji zobowiązani są do organizowania regularnych ćwiczeń ewakuacyjnych. Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że rozporządzenie obejmuje swoim działaniem przede wszystkim obiekty posiadające specjalnie wydzieloną strefę pożarową, z której korzysta min. 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami.

Jak często należy przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne?

Warto już na samym początku zaznaczyć, że o przeprowadzaniu ćwiczeń ewakuacyjnych powinien zostać poinformowany komendant miejskiej lub powiatowej Straży Pożarnej. Mało tego – powinien on również wyznaczyć obserwatorów, czuwających nad przebiegiem całego przedsięwzięcia. O częstotliwości przeprowadzania ćwiczeń decydują aktualnie obowiązujące przepisy prawne. W wyżej wspomnianych obiektach, należy wykonywać je cyklicznie – co dwa lata.

Jak powinny wyglądać ćwiczenia ewakuacyjne?

Odpowiednio przygotowane ćwiczenia ewakuacyjne to takie, które odbywają się w najmniej oczekiwanym dla pracowników momencie. Aby jednak ograniczyć dezorganizację miejsca pracy, warto rozpocząć je chwilę po rozpoczęciu właściwego dnia roboczego. Istotna jest tutaj rola obserwatorów, którzy powinni skrupulatnie notować wszystkie zaobserwowane nieprawidłowości i przedstawić je w formie raportu.

Ćwiczenia ewakuacyjne z profesjonalną firmą

Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych rozsądnie jest zlecić zewnętrznej firmie. Dzięki doświadczeniu, wychwyci ona wszelkie ewentualne nieprawidłowości oraz przygotuje raport zbiorczy, na podstawie którego możliwe będzie zoptymalizowanie działań ppoż.