Co kryje się za poszczególnymi oznaczeniami klauzuli tajności?

tajne dokumenty

Klauzule tajności stanowią oznaczenie materiałów, jakie zawierają informacje niejawne. Do wglądu w tego typu dokumenty są upoważnione jedynie osoby dające rękojmię zachowania tajemnicy oraz przeszkolone z zasad ochrony informacji niejawnych. Ograniczenie dostępu do materiałów z danymi niejawnymi jest metodą zmaksymalizowania bezpieczeństwa wrażliwych danych. Zależnie od wagi owych informacji, nadaje się dokumentom odpowiednią klauzulę niejawności. Dostęp do informacji zastrzeżonych mają osoby legitymujące się pisemnym zezwoleniem od przełożonego, zaś do tajnych, ściśle tajnych i poufnych wymaga się poświadczenia bezpieczeństwa odpowiedniej kategorii. 

 

Cztery rodzaje oznaczeń klauzuli tajności na materiałach niejawnych

Wyróżnia się cztery klauzule, a każda z nich chroni materiały o różnych stopniach znaczenia dla dobrobytu Polski. Ujawnienie informacji zawartych w owych materiałach mogłoby zaszkodzić interesowi Rzeczypospolitej, a za niedopełnienie obowiązku ochrony danych niejawnych grozi odpowiedzialność karna. Istnieją następujące oznaczenia tajności na materiałach niejawnych:

1. zastrzeżone, oznaczane „Z”. Wyjawienie danych zamieszczonych w dokumentach oznaczonych tą klauzulą może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić wykonywane przez jednostki władzy publicznej zadań, które dotyczą obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej;

2. poufne, oznaczane „Pf”. Materiały chronione tym oznaczeniem dotyczą ściśle płynności prowadzenia polityki zagranicznej, w związku z czym, ich ujawnienie może negatywnie wpłynąć na jej powodzenie;

3. tajne, oznaczane „0”. Ujawnienie informacji zawartych w dokumentach z takim oznaczaniem może oznaczać poważne konsekwencje dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Może się to wiązać z brakiem możliwości ochrony suwerenności kraju lub zaburzeniem porządku konstytucyjnego,

4. ściśle tajne, oznaczane 00″. Jest to klauzula o najwyższej wadze. Materiały opatrzone takim oznaczeniem zawierają informacje, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić suwerenności kraju, jego niepodległości lub integralności terytorialnej.