Audyt BHP – czym jest?

Audyt BHPKażde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, powinno zapewnić zatrudnianym przez siebie osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że w Polsce, zarówno za stworzenie, jak i przestrzeganie przepisów BHP odpowiedzialny jest pracodawca i to na nim właśnie spoczywają te obowiązki. Podpowiadamy czym jest i na czym polega audyt BHP. Zapraszamy do uważnej lektury naszego artykułu.

Zasady BHP – dlaczego należy ich przestrzegać?

Jak powszechnie wiadomo, zasady BHP określają w sposób jasny i rzeczowy normy, które należy respektować w przedsiębiorstwie, aby praca w nim była bezpieczna i higieniczna. Nieprzestrzeganie ich prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych, ale nie tylko. Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że wszelkie uchybienia w zakresie BHP mogą narażać pracowników na utratę zdrowia, a niekiedy nawet życia.

Audyt BHP w firmie – co powinien obejmować swoim zasięgiem?

Audyt BHP powinien obejmować swoim zasięgiem szereg różnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mowa tu przede wszystkim o:

-kontroli procesów pracy,

-kontroli maszyn i urządzeń,

-kontroli pomieszczeń sanitarnych,

-pierwszej pomocy,

-ochronie zdrowia,

-szkoleniach BHP.

Oczywiście to tylko niektóre elementy, które powinny znaleźć się w końcowym raporcie. Istotnym elementem jest również system ochrony przeciwpożarowej.

Gaśnice

Jak już wcześniej wspomniano, w zakres audytu BHP wchodzi również kontrola systemu ochrony przeciwpożarowej. Mając to na uwadze, nie powinien dziwić fakt, że sprawdzane są m.in. gaśnice, które – według aktualnie obowiązujących przepisów prawnych – mają obowiązek znajdować się w każdym przedsiębiorstwie. Audytorzy sprawdzają je przede wszystkim pod kątem ilości oraz weryfikują ich ważność.

Wynik audytu BHP

Odpowiednio przygotowany i opracowany raport audytu BHP ma na celu wykazanie wszelkich nieprawidłowości. Konstruuje się go w zgodzie z obowiązującymi normami. Dzięki niemu możliwe jest stworzenie wskazówek, mających na celu poprawę funkcjonowania firmy.