administrator bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych

Dane osobowe należy chronić nie tylko z uwagi na obowiązujące wymogi prawne, ale również w ramach odpowiedzialnego biznesu – tak, by stać się dla swoich kontrahentów, klientów i pracowników wiarygodnym partnerem.

Skuteczna, prowadzona zgodnie z procedurami ochrona danych osobowych, minimalizuje ryzyko sankcji karnych i finansowych, jak i pozwala stworzyć wizerunek rzetelnego, wartego zaufania partnera na rynku. Jeśli chcą Państwo stworzyć system ochrony danych osobowych dopasowany do standardów polskich i europejskich, zapraszamy do współpracy z 4Tel Partner. Gdy chodzi o bezpieczeństwo osobowe, jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem.

Ochrona danych osobowych: co oferujemy?

Oferta 4Tel Partner obejmuje pełen zakres usług związanych z ochroną danych osobowych i jest zawsze dopasowana zarówno do zapisów legislacyjnych, jak i specyfiki działania organizacji, z którą podejmujemy współpracę.

Zajmujemy się ochroną danych osobowych, oferując usługi takie jak m.in.:

  • szkolenia pracownicze z zakresu ochrony danych osobowych – dostosowane tematycznie do aktualnych zapisów prawnych, obejmujące zarówno podstawowe zagadnienia, jak i szczegóły pozwalające na poprawne postępowanie z dokumentacją,
  • audyty wewnętrzne pozwalające na weryfikację poprawności postępowania z danymi osobowymi – nasi eksperci sprawdzą, czy sposób gromadzenia i przetwarzania danych jest zgodny z ustawowymi przepisami i przygotują raport z zaleceniami,
  • przygotowanie bądź aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, która przesyłana jest do GIODO (np. zgłoszenie, kim jest Państwa administrator bezpieczeństwa informacji, zgłoszenie zbioru danych osobowych).

Klientom, którzy oczekują pełnej opieki nad danymi osobowymi, zapewniamy możliwość długofalowego przejęcia administracji. Przydzielony przez nas administrator bezpieczeństwa informacji zajmie się opracowaniem i wdrożeniem polityki postępowania z danymi osobowymi i będzie nadzorować proces ich przetwarzania.

Z nami dane osobowe w Państwa firmie zostaną profesjonalnie zabezpieczone!