• Wynajem

  Międzybarodowej

  Kancelarii Tajnej

  • Audyty

  • Szkolenia

 • Tworzenie

  dokumentacji

 • Konfiguracja

  ASK

 
 • Pełnienie

  obowiązków

  ABI (IOD)

  • Audyty

  • Szkolenia

 • Przygotowanie

  dokumentacji

 
 • Przejęcie

  obowiązków

  • Audyty

  • Szkolenia

 • Tworzenie

  planów

  działań

 
 • Opracowywanie

  dokumentacji

  • Audyty

  • Profesjonalne Szkolenia

 • Konsulting

 
 • Koncesja na

  Ochronę Osób i Mienia

 • Pozwolenie na

  Obrót Specjalny

O firmie

4Tel Partner to zespół akredytowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa danych, przemysłowego i ochrony informacji. Jako firma działamy od 2008r., obsługując szerokie grono Klientów m.in. z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i mieszkaniowej.

Dzięki współpracy z nami koszty wypełniania ustawowych obowiązków przez przedsiębiorców są wyraźnie niższe. Skorzystanie z naszych usług pozwala ustrzec się przed karami, także finansowymi. Nasza oferta jest sprofilowana, odpowiada indywidualnemu zapotrzebowaniu przedsiębiorcy. Znamy nie tylko aktualny stan prawny i praktykę z niego wynikającą, ale z staramy się wiedzieć z wyprzedzeniem, co w przepisach może się zmienić.

Oferta

Jakie usługi oferujemy?

Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa dla klauzuli „ściśle tajne” oraz UE Secret i NATO Secret. Wszystkim, którzy podejmą z nami współpracę zapewniamy pełną poufność, włącznie z podpisaniem umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Oferujemy współpracę m.in. w zakresie:

 • ochrony danych osobowych – m.in. przejęcie funkcji ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji i wszelkiej innej wymaganej dokumentacji,
 • ochrony informacji niejawnych oraz stanowiących tajemnice firmy/ telekomunikacyjne– dla Klientów dostępna jest profesjonalna kancelaria tajna, zajmujemy się również tworzeniem kancelarii tajnych w siedzibie Klienta czy doradztwem przy uzyskiwaniu dokumentów takich, jak potwierdzenie bezpieczeństwa,
 • wydawania Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego – wymaganego, gdy wykonanie umowy przed przedsiębiorcę wiąże się z dostępem do dokumentów z klauzulą „tajne” bądź „ściśle tajne”,
 • tworzenia Akredytowanych Stanowisk Komputerowych
 • uzyskiwania koncesji na usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
 • Organizujemy szkolenia, świadczymy usługi doradcze, przeprowadzamy kompleksowe audyty i realizujemy pełne wdrożenia rozwiązań zgodnych z wymogami ustawowymi.

Więcej informacji o naszej ofercie uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym doradcą.

Blog

Ochrona Informacji Niejawnych

 • Udostępnianie kancelarii tajnej jako wspólnej (krajowej, NATO i UE) z możliwością przechowywania informacji niejawnych o każdej klauzuli tajności

 • Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydawania zaświadczeń

 • Organizacja kompletnego systemu ochrony informacji niejawnych na poziomie klauzuli „Zastrzeżone”

 • Outsourcing pracowników pionu ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony, kierownik kancelarii tajnej, administrator systemu, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego)

 • Opracowywanie Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji dla Akredytowanych Stanowisk Komputerowych.

 • Tworzenie Akredytowanych Stanowisk Komputerowych

 • Pomoc i doradztwo w procesie ubiegania się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego i poświadczenie bezpieczeństwa– tak aby sprawnie i w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać uprawnienia i dokumenty

 • Opracowanie procedur wymaganych w pionie ochrony (plan ochrony, instrukcje, wykazy, analiza ryzyka, klasyfikacja środków ochrony fizycznej itp.)

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Ochrona Danych Osobowych

 • Pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji (od 28 maja 2018 r.) inspektora danych osobowych)

 • Prowadzenie szkoleń z zasad ochrony danych osobowych

 • Pomoc w realizacji obowiązku informacyjnego

 • Audyty, sprawdzenia i kontrole w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z ochrona danych osobowych

 • Wdrażanie zmian wynikających z nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Prawo Telekomunikacyjne

 • Przejęcie obowiązków w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Doradztwo w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Audyt ochrony informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną

 • Tworzenie lub aktualizacja dokumentacji dotyczącej obronności i bezpieczeństwa

 • Szkolenie w zakresie wypełniania obowiązków na rzecz sądów, prokuratur i uprawnionych podmiotów oraz retencji danych

 • Opracowanie i uzgodnienie planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Tajemnica przedsiębiorstwa

 • Opracowanie regulaminu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Pomoc w tworzeniu katalogu informacji chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa

 • Wdrażanie codziennych procedur ochrony

 • Profesjonalne, cykliczne szkolenia pracowników

 • Audyty jawne i niejawne w zakresie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Koncesje i świadectwa:

 • Ochrona osób i mienia

 • pomoc i doradztwo w procesie uzyskania wpisu do rejestrukwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz rejestru kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji wymaganejprzy występowaniu do Policji o uzyskanie wpisu na listę rejestru dla ww. pracowników

 • przygotowanie wniosku do właściwego przedmiotowo ministra

 • Obrót Specjalny:

 • Pomoc w pozyskaniu koncesji pozwalającej na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

 • Wskazanie instytucji prowadzących stosowne szkolenia oraz udzielającychopinii w tym zaświadczenia od odpowiednich organów

 • Opracowanie wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Partnerzy

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 4

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 3

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 2

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Następna pozycja Poprzednia pozycja

Rekomendacje

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Autor opinii

firma #4

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Autor opinii

firma #3

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Autor opinii

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Autor opinii

UMK Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego

Następna pozycja Poprzednia pozycja

Kontakt

 • 4tel logo
 • ul. Bysławska 82
 • 04-993 Warszawa
 • 4Tel Partner Sp. z o.o.
 • ul. Skarbka z Gór 69a/11, 03-287 Warszawa
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS; KRS: 0000434370,
 • NIP: 524-275-42-19, REGON: 146315160, kapitał zakładowy 5 000,00 zł pokryty w całości

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez 4Tel Partner Sp. z o.o. w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, oraz że 4Tel Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skarbka z Gór 69A lok. 11 w Warszawie jest Administratorem Danych Osobowych.