4Tel Partner Sp. z.o.o. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie przy realizacji projektów, których przedmiotem jest bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo przemysłowe.

Działamy na polskim rynku od 2008 roku, zdobywając w tym czasie zaufanie przedstawicieli wielu branż, w tym m.in. telekomunikacja, energetyka oraz mieszkaniowa. Dokładamy najwyższych starań, aby współpraca z 4Tel Partner Sp. z.o.o. była dla naszych klientów realnym wsparciem w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych i gwarancją ochrony przed konsekwencjami związanymi z ich nieprzestrzeganiem. Na tę współpracę składają się m.in.:

•    ochrona informacji niejawnych
•    ochrona danych osobowych
•    ochrona informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstw
•    ochrona informacji stanowiących tajemnice telekomunikacyjne
•    wydawanie Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego
•    tworzenie Akredytowanych Stanowisk Komputerowych
•    uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Posiadamy kancelarię tajną oferującą klientom biznesowym kompleksowe usługi związane z bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem przemysłowym w każdej branży, w sektorach przemysłu i usług. 4Tel Partner Sp. z.o.o. tworzą doświadczeni pracownicy posiadający szerokie kwalifikacje z zakresu ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej, informacji niejawnych, danych osobowych oraz bezpieczeństwa przemysłowego. Wiedzę i doświadczenie zdobywali m.in. w pracy dla najbardziej znaczących instytucji państwowych, w tym m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Najwyższej Izby Kontroli czy Ministerstwa Infrastruktury, a także wielu przedsiębiorstw działających na rynku telekomunikacyjnym i teleinformatycznym.
 
Od 2008 roku zawodowo zajmujemy się ochroną danych w przedsiębiorstwach i obsługą w zakresie obowiązków ustawowych, gwarantując klientom pełną poufność. Powierzone nam przez Państwa informacje podlegają bezwzględnej ochronie, do której każdorazowo zobowiązujemy się przy podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA, non-disclosure agrement).

Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami upoważniającymi do realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach. Są to między innymi:

•    poświadczenie bezpieczeństwa dla klauzuli ściśle tajne, UE Secret i NATO Secret
•    Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego dla klauzuli ściśle tajne, UE Secret i NATO Secret
•    zaświadczenia o ukończeniu szkoleń na stanowisko pełnomocnik ochrony informacji niejawnych krajowych, UE i NATO w ABW
•    zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych szkoleń w DBTI ABW.


Współpraca z 4Tel Partner koncentruje się na działaniach nakierowanych na indywidualne potrzeby określone przez klientów, w oparciu o najwyższe standardy obsługi i dobre relacje biznesowe.  Zachęcamy do skorzystania z naszych usług,


 
                                                                                                                                                                                 Andrzej Fudala
                                                                                                                                                                                 Prezes Zarządu