1. Ochrona informacji niejawnych
  2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
  3. Tworzenie Akredytowanych Stanowisk Komputerowych
  4. Koncesje w zakresie usług ochrony osób i mienia
  5. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  6. Ochrona danych osobowych
  7. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną