4Tel Partner to zespół akredytowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa danych oraz bezpieczeństwa przemysłowego. Jako firma działamy od 2008 roku, obsługując szerokie grono Klientów m.in. z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i mieszkaniowej.

Zapewniamy realne wsparcie naszym Klientom, organizując profesjonalny system ochrony informacji – taki, który pozwoli w pełni wywiązać się z obowiązków regulowanych Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku i zagwarantuje pełne zabezpieczenie danych z klauzulami poufności przed nieuprawnionym dostępem.

Jakie usługi oferujemy?

Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa dla klauzuli „ściśle tajne” oraz UE Secret i NATO Secret. Wszystkim, którzy podejmą z nami współpracę zapewniamy pełną poufność, włącznie z podpisaniem umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Oferujemy współpracę m.in. w zakresie:

  • ochrony danych osobowych – m.in. przejęcie funkcji ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji i wszelkiej innej wymaganej dokumentacji,
  • ochrony informacji niejawnych oraz stanowiących tajemnice firmy/ telekomunikacyjne– dla Klientów dostępna jest profesjonalna kancelaria tajna, zajmujemy się również tworzeniem kancelarii tajnych w siedzibie Klienta czy doradztwem przy uzyskiwaniu dokumentów takich, jak potwierdzenie bezpieczeństwa,
  • wydawania Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego – wymaganego, gdy wykonanie umowy przed przedsiębiorcę wiąże się z dostępem do dokumentów z klauzulą „tajne” bądź „ściśle tajne”,
  • tworzenia Akredytowanych Stanowisk Komputerowych
  • uzyskiwania koncesji na usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Organizujemy szkolenia, świadczymy usługi doradcze, przeprowadzamy kompleksowe audyty i realizujemy pełne wdrożenia rozwiązań zgodnych z wymogami ustawowymi.

Więcej informacji o naszej ofercie uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym doradcą.