Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 3