Tajemnica przedsiębiorstwa

Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, definiujemy jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Przykładem mogą być tutaj choćby informacje o aktywach i pasywach firmy, dane klientów i kontrahentów, źródła zaopatrzenia i koszty nabycia surowców, czy zastosowane rozwiązania technologiczne. Wszystkie te dane to tajemnica przedsiębiorstwa, która winna podlegać należytej ochronie.

4Tel Partner oferuje kompleksową obsługę, gdy chodzi o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Zatroszczymy się o wszystkie elementy tak, by zapewnić poufnym danym Państwa firmy pełne bezpieczeństwo.

Tajemnica przedsiębiorstwa – skuteczna ochrona z 4Tel Partner.

Jako eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego, oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa, w tym usługi takie jak m.in.:

  • opracowanie regulaminu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • profesjonalne szkolenie pracowników wyjaśniające m.in., czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jakie są procedury związane z poufnością informacji i sankcje grożące za ich informacji,
  • audyty i konsulting w zakresie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z umowami o zachowaniu poufności i wydawanie pracownikom certyfikatów NDA (non-disclosure agreement)

Więcej informacji o zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie 4 Tel Partner uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym doradcą.