Profesjonalne szkolenie z ochrony informacji niejawnych

Brak znajomości zasad postępowania z informacjami niejawnymi może wiązać się z konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi. Dlatego, aby uniknąć potencjalnych problemów, należy odbyć specjalistyczne szkolenie dotyczące pracy z informacjami niejawnymi. Szkolenie to jest obowiązkowe, a zgodnie z przepisami – musi być powtarzane co 5 lat.

Wśród oferowanych przez nas usług znajduje się szkolenie z ochrony informacji niejawnych. Każdy uczestnik dowiaduje się:

  • jakie są sposoby ochrony informacji niejawnych,
  • jak wyglądają procedury stosowane w związku z rejestrowaniem oraz przetwarzaniem informacji niejawnych,
  • jak wyglądają zasady i podstawy prawne, które regulują system ochrony informacji niejawnych,
  • jak postępować w przypadku ryzyka ujawnienia informacji niejawnych lub gdy dojdzie do takiego zdarzenia.

Oferowane przez nas szkolenia prowadzą pełnomocnicy ochrony posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny i obejmuje część warsztatową. Dzięki temu słuchacze będą świetnie przygotowani do pracy z dokumentami klauzulowanymi: zastrzeżonymi, poufnymi, tajnymi czy ściśle tajnymi.

Po odbytym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o szkoleniu z informacji niejawnych potwierdzające uczestnictwo oraz uzyskanie niezbędnych uprawnień do pracy z klauzulowanymi dokumentami. Jest to dokument wymagany przez wszystkie instytucje, które posiadają zastrzeżone poufne tajne czy ściśle tajne dokumenty. Tylko jego posiadanie umożliwia pracę w tego typu placówkach.

<