Szkolenie z ochrony informacji niejawnych

By otrzymać dostęp do informacji niejawnych, konieczne jest odbycie specjalistycznego szkolenia. Zajęcia przeprowadzone przez eksperta pozwalają zapoznać się z procedurami przetwarzania dokumentów opatrzonych klauzulami „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” czy „zastrzeżone” i, w konsekwencji, postępować z nimi bez narażania się na sankcje prawne i finansowe.

Szkolenie z ochrony informacji niejawnych przeprowadza:

  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dla pełnomocników ochrony, kandydatów na tę funkcję oraz zastępców pełnomocników ochrony, a także przedsiębiorców, którzy wykonują działalność jednoosobowo i osobiście, funkcjonariuszy publicznych czy kierowników przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocnika ochrony,
  • ABW z pełnomocnikiem ochrony – dla kierownika jednostki organizacyjnej, która przetwarza informacje niejawne z klauzulami „tajne” i „ściśle tajne”,
  • pełnomocnik ochrony – dla pracowników organizacji.

Zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych jest wymogiem koniecznym dla każdej osoby, która ma kontakt z dokumentami niejawnymi.

4Tel Partner zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla pracowników organizacji, które obejmują m.in. zagadnienia związane z:

  • zasadami i podstawami prawnymi regulującymi system ochrony informacji niejawnych,
  • procedury stosowane w związku z ich rejestrowaniem i przetwarzaniem na każdym etapie,
  • sposobami ochrony informacji niejawnych,
  • zasadami postępowania, gdy dojdzie do nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych bądź wystąpi takie ryzyko.

Przeszkolony pełnomocnik ochrony z wieloletnim doświadczeniem – zarówno teoretycznym, jak i praktycznym przekaże wszystkie niezbędne informacje, które zagwarantują bezpieczeństwo informacji niejawnych w Państwa przedsiębiorstwie.

Warto zaufać 4Tel Partner – od lat zajmujemy się bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem przemysłowym, posiadając niezbędne uprawnienia i fachową wiedzę, dostosowaną do standardów NATO i UE.

Zapraszamy do współpracy!