Menu Zamknij

Szkolenie jako warunek dostępu do informacji niejawnych

szkolenie

Wszelkiego rodzaju informacje niejawne wymagają zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa, aby nie doszło do przypadkowego bądź celowego ich upublicznienia. Tylko osoby przeszkolone, mające stosowną wiedzę i uprawnienia, powinny mieć dostęp do tego rodzaju danych.

Czym są informacje niejawne?

Informacje niejawne to wszelkie dane, które są tajne, zastrzeżone, które wymagają szczególnej ochrony zgodnej ze standardami i normami. Nieuprawnione ujawnienie takich informacji mogłoby spowodować poważne szkody osobom, podmiotom, instytucjom czy nawet państwu (w zależności od rodzaju informacji niejawnych). Mogą one występować zarówno w postaci dokumentów tradycyjnych, a więc papierowych, jak również elektronicznych plików.

W przedsiębiorstwach tego rodzaju informacje zwykle opisane są klauzulą „tajne”, „ściśle tajne”, „poufne”. Podlegają też odpowiednim zasadom, które mają im zapewnić pełne bezpieczeństwo. Dostęp do nich powinien mieć wyłącznie odpowiednio przeszkolony pion ochrony, składający się z kompetentnych i nadzorujących pracowników, którzy będą znać i przestrzegać wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Szkolenie z ochrony informacji niejawnych

Ze względu na to, że dostęp do informacji niejawnych powinien być udzielony wyłącznie pracownikom z odpowiednimi kwalifikacjami, przeprowadzane są specjalistyczne szkolenia z ochrony informacji niejawnych. Tego rodzaju szkolenia prowadzone są przez naszą firmę. Ich uczestnicy zdobywają szczegółową wiedzę na temat zasad i podstaw prawnych ochrony informacji niejawnych, procedur i sposobów ochrony tego rodzaju danych, a także zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia czy nieuprawnionego ujawnienia.

Szkolenia przeprowadzane powinny być w każdym przedsiębiorstwie, które ma dostęp do informacji niejawnych. Oprócz tego są one skierowane także do przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobowo, pełnomocników ochrony i ich zastępców, a także kandydatów na te stanowiska, kierowników w przedsiębiorstwach, w których zatrudniono pełnomocników ochrony itd.