Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

By uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umowy bądź zadania, przedsiębiorca musi się okazać odpowiednim dokumentem. Jest nim świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Dokument ten, sygnowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, jest potwierdzeniem zdolności przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszystkie działania związane z ochroną informacji niejawnych, które mogą być udostępniane przedsiębiorcom. Dotyczy wszelkich informacji, które objęte są klauzulą: „poufne”, „tajne” oraz „ściśle tajne”. Świadectwo wymagane jest w każdym przypadku poza takimi, gdy:

  • dostęp do informacji ma otrzymać osoba prywatna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – osoby takie jednak również potrzebują odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
  • informacja jest opatrzona klauzulą „zastrzeżone” – wtedy jednak również wymagane są odpowiednie procedury bezpieczeństwa związane z ochroną danych niejawnych.

Pomożemy uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. 4Tel Partner jest ekspertem, gdy chodzi o bezpieczeństwo przemysłowe, a wysokie kompetencje pozwalają nam pomóc Państwu na każdym etapie ubiegania się o jego uzyskanie, oferując:

  • przygotowanie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, włącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przepisami prawa– przeprowadzamy rzetelny audyt i zbieramy wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego wypisania dokumentów,
  • przygotowanie kancelarii tajnej od strony technicznej i proceduralnej (organizacja obiegu dokumentów niejawnych, opracowanie niezbędnej dokumentacji),
  • przeszkolenie pracowników, włącznie z organizacją pionu ochrony,
  • doradztwo dla pracowników w kwestii wypełnienia ankiet bezpieczeństwa osobowego,
  • konsultacje aż do momentu uzyskania świadectwa I, II lub III stopnia.

Więcej informacji o ofercie udzielą Państwu nasi pracownicy. Zapraszamy do kontaktu!