Menu Zamknij

Szkolenia w zakresie BHP dla firm

kancelaria tajna

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników jest zapewnienie im odpowiednich warunków pracy, a także  przeszkolenie w zakresie BHP. Właściciele firm nie muszą prowadzić ich sami – wystarczy, że zwrócą się z tym do nas.

Szkolenia BHP są niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia przepisów (przedsiębiorca, który zaniedba przeszkolenie pracowników, może narazić się na karę finansową), ale przede wszystkim ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym. Każda firma ma swoją specyfikę działania, dlatego prawidłowo przeprowadzone przeszkolenie powinno uwzględniać wszelkie zagrożenia, z jakimi pracownicy mogą się spotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Uzupełnieniem szkolenia BHP jest szkolenie PPOŻ, które uwzględnia także metody prowadzenia skutecznej ewakuacji.

Podczas prowadzenia zajęć zawsze skupiamy się na specyficznych warunkach obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Kładziemy także duży nacisk na aspekty praktyczne, które są najbardziej przydatne dla słuchaczy.

Audyty BHP – ocena ryzyka w miejscu pracy

Oferujemy Państwu szkolenia BHP w Warszawie, prowadzone przez wykwalifikowany personel, który może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem nabytym we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami. Ponadto proponujemy audyty BHP, pozwalające wykryć ewentualne braki związane z zabezpieczeniem miejsca pracy. Opracowujemy również karty ryzyka zawodowego, związane z poszczególnymi rolami i zadaniami pracowników w przedsiębiorstwach.

Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia nie tylko wstępnych szkoleń BPH przy przyjmowaniu nowej osoby do pracy, ale też powtarzania ich w postaci szkoleń okresowych BHP. Ich częstotliwość zależy od rodzaju stanowiska i wykonywanej pracy. Są też kategorie pracowników, których obowiązek szkoleń okresowych BHP nie dotyczy. Najczęściej, bo co rok, te szkolenia przechodzić muszą robotnicy wykonujące prace zakwalifikowane jako niebezpieczne.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat prowadzonych przez nas szkoleń BHP lub skorzystać z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. Organizujemy również szkolenia-ppoż.