BHP i PPOŻ

Zakres BHP:
– Organizacja i prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP;
– przeprowadzenie audytów z zakresu BHP;
– opracowanie kart ryzyka zawodowego.

Zakres PPOŻ:
– Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu PPOŻ;
– Organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń z ewakuacji;
– Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego;
– Opracowanie planu rozmieszczenia podręcznych środków ochrony ppoż;
– Opracowanie planu ewakuacji;
– Doradztwo w zakresie doboru podręcznych środków przeciwpożarowych;
– kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.