Ochrona informacji

Informacje niejawne wymagają odpowiedniej ochrony – tak, by dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione. Do ich obsługi: rejestrowania, przechowywania, obiegu oraz wydawania materiałów osobom posiadającym ku temu uprawnienia, niezbędna jest kancelaria tajna obsługiwana przez przeszkolony pion ochrony, której prace nadzoruje pełnomocnik ochrony.

Jeśli Państwa firma obsługuje dokumenty opatrzone klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” – utworzenie kancelarii tajnej, bądź korzystanie ze wspólnej dla wielu jednostek kancelarii tajnej (na mocy porozumienia kierowników jednostek, za zgodą ABW lub SKW) będzie koniecznością.

4Tel Partner oferuje swoją pomoc – zarówno udostępniając własną kancelarię tajną, jak i tworząc kancelarie tajne zgodne z wymogami ustawowymi.

Przeszkolimy pion ochrony i nie tylko.

Oferta naszej firmy w zakresie ochrony informacji skierowana jest do Klientów ze wszystkich branż i obejmuje szeroko rozumianą obsługę:

  • szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – zarówno w zakresie organizowania dokumentacji, jak i przetwarzania informacji zgodnie z wymogami ustawowymi,
  • udostępnienie kancelarii tajnej wraz z pionem ochrony, kierownikiem kancelarii tajnej, pełnomocnikiem ochrony i wszelkimi elementami umożliwiającymi obsługę dokumentów opatrzonych klauzulą „ściśle tajne” i „tajne” oraz tych, na których widnieje klauzula „zastrzeżone” czy „poufne” (w przypadku dwóch ostatnich, do ich obsługi nie jest absolutnie wymagana kancelaria tajna),
  • pomoc przy tworzeniu organów takich jak pion ochrony w organizacji – zgodnie z wymogami, w małych organizacjach jego powołanie nie musi mieć charakteru strukturalnego czy finansowego, jednak osoby wchodzące w jego skład muszą m.in. posiadać poświadczenie bezpieczeństwa i/ lub upoważnienie do obsługi dokumentów, na których widnieje klauzula „zastrzeżone” oraz odpowiednie przeszkolenie; zarządza nim pełnomocnik ochrony,
  • zaprojektowanie, doradztwo, wyposażenie i nadzór nad tworzeniem kancelarii tajnej, aż do odbioru przez ABW,
  • stworzenie obiegu dokumentów niejawnych, z uwzględnieniem różnic dla każdej z czterech klauzul, wraz z instrukcjami przetwarzania.

Po więcej informacji zapraszamy do naszych doradców.