Blog

Zatrudnienie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jak przebiega?

blog

Każda firma chcąca przetwarzać we własnych obiektach informacje niejawne musi zatrudnić Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio pod kierownika danej jednostki organizacyjnej. Jest on odpowiedzialny za wykonywanie przez firmę obowiązków narzuconych przez przepisy dotyczące ochrony danych niejawnych. Jakie warunki musi spełniać Pełnomocnik ds. OIN? Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, poświadczenie […]

Czytaj więcej

Czym jest ochrona informacji niejawnych?

blog

Informacja niejawna jest taką informacją, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby niekorzystne dla jej interesów. Termin ten powstał dopiero w 1999 roku, kiedy weszła w życie pierwsza ustawa o ochronie informacji niejawnych (jako wymóg naszego członkostwa w NATO). Ochrona takich danych jest potrzebna każdemu podmiotowi, który w swoich zasobach posiada informacje oznaczone klauzulami „tajne”, „ściśle tajne”, „zastrzeżone” albo „poufne”. […]

Czytaj więcej

Jak wyglądają szkolenia PPOŻ?

blog

Szkolenia PPOŻ to szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić je w swojej firmie, ponieważ jest to podstawowy zbiór zasad niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponieważ od wiedzy, jaką wyniosą z takiego szkolenia pracownicy zależy często w przyszłości ich bezpieczeństwo, a nawet życie, warto powierzyć specjalistom przeprowadzenie szkolenia PPOŻ, aby było kompletne i rzetelne. Pracodawcy, którzy użytkują obiekt o kubaturze brutto przekraczającej […]

Czytaj więcej

Okresowe szkolenia BHP – jak często należy  je przeprowadzać?

blog

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest wdrożenie zatrudnianych osób w zasady bezpiecznej i higienicznej pracy. Najogólniej rzecz ujmując oznacza to, że do jego zadań, poza zarządzaniem, należy również organizowanie szkoleń BHP – zarówno wstępnych, jak i okresowych. Jak często należy je przeprowadzać? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w treści dzisiejszego artykułu. Zapraszamy do uważnej lektury.

Czytaj więcej

Jak wyglądają szkolenia BHP?

blog

Szkolenia BHP mają na celu zwiększyć świadomość pracownika o zagrożeniach, mogących wystąpić w miejscu pracy. Na szkoleniu BHP można dowiedzieć się, jak przeciwdziałać ryzykownym sytuacjom oraz jakie podjąć działania, gdy już wystąpią. Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest wymagana przepisami prawnymi i każdy pracodawca ma obowiązek skierować nowego pracownika na tego typu szkolenie oraz pokryć jego koszty. Szkolenie wstępne wykonuje się przed dopuszczeniem pracownika […]

Czytaj więcej

Ćwiczenia ewakuacyjne – co warto wiedzieć na ich temat?

blog

Mało kto zdaje sobie sprawę, że przeprowadzanie cyklicznych szkoleń ewakuacyjnych, jest w dzisiejszych czasach obowiązkiem. Za ich organizację odpowiedzialni są przede wszystkim pracodawcy. Jak powinny wyglądać ćwiczenia ewakuacyjne i z jaką częstotliwością należy je powtarzać? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w treści dzisiejszego artykułu. Zapraszamy do uważnej lektury.

Czytaj więcej

Audyt BHP – czym jest?

blog

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, powinno zapewnić zatrudnianym przez siebie osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że w Polsce, zarówno za stworzenie, jak i przestrzeganie przepisów BHP odpowiedzialny jest pracodawca i to na nim właśnie spoczywają te obowiązki. Podpowiadamy czym jest i na czym polega audyt BHP. Zapraszamy do uważnej lektury naszego artykułu.

Czytaj więcej

Blog firmy 4telpartner

blog

Witamy na naszym blogu. Został on stworzony w celu przybliżenia naszej oferty.  Będziemy na nim publikować wpisy, w których umieścimy szczegółowe informacje na temat działania sprzedawanych przez nas produktów i świadczonych usług.

Czytaj więcej