Menu Zamknij

BLOG

przemysł

Rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego to dokumenty, które potwierdzają zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne i ściśle tajne – także ich odpowiedników międzynarodowych obowiązujących w Organizacji Traktatu…

Szkolenia PPOŻ

Jak wyglądają szkolenia PPOŻ?

Szkolenia PPOŻ to szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić je w swojej firmie, ponieważ jest to podstawowy zbiór zasad niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponieważ od wiedzy, jaką…