Menu Zamknij

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego to inwestycja w bezpieczeństwo

Mianem bezpieczeństwa przemysłowego określa się wszystkie działania bezpośrednio związane z udostępnianiem przedsiębiorcom informacji określanych jako informacje niejawne.

Komu jest potrzebne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Odpowiedni dokument potwierdzający niezbędne uprawnienia powinien okazać każdy, kto w ramach swoich obowiązków służbowych musi uzyskać dostęp do informacji określonych jako informacje niejawne. Takimi dokumentami są poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli poufne, tajne, ściśle tajne lub upoważnienie do klauzuli zastrzeżone oraz zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych. Certyfikatami potwierdzającymi uprawnienia firm, przedsiębiorstw do dostępu do informacji niejawnych są świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Aby mogli Państwo bez przeszkód otrzymać tego typu dokument, wystarczy zgłosić się do nas. Pomożemy w takich sprawach jak:

  • przygotowanie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez prawo,
  • przygotowanie pomieszczenia oznaczonego jako kancelaria tajna od strony technicznej i proceduralnej (opracowanie dokumentacji, organizacja obiegu dokumentów niejawnych),
  • szkolenia pracownicze w zakresie ochrony informacji niejawnych (również w pionie ochrony),
  • doradztwo dla pracowników w kwestii wypełnienia ankiet bezpieczeństwa osobowego,
  • konsultacje aż do momentu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I, II lub III stopnia,
  • tworzenie dokumentacji: Szczególne wymagania bezpieczeństwa oraz procedury bezpiecznej eksploatacji,
  • utworzenie Akredytowanego Stanowiska Komputerowego do klauzul „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne”.

W przypadku pytań nasz personel jest do Państwa dyspozycji. Rozwieje wszelkie wątpliwości oraz szczegółowo przedstawi ofertę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz szeroko rozwinięte kompetencje w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.