Tworzenie Akredytowanych Stanowisk Komputerowych (ASK) do przetwarzania informacji niejawnych w systemie informatycznym (opracowanie i wdrażanie SBW i PBE).

Doradzamy, jak w pionie ochrony powinien funkcjonować inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administrator systemu, jakie powinni mieć uprawnienia
i jakie zadania.

Służymy konsultacjami przy opracowaniu Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa Systemów lub Sieci (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE).

Doradzamy przy opracowaniu zapytania ofertowego i wyborze sprzętu komputerowego.

Pomagamy uzyskać akredytację od ABW umożliwiającą przetwarzanie informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Dla przedsiębiorców jest to warunek niezbędny do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego 1 stopnia. Akredytacja systemu teleinformatycznego pozwala przetwarzać informacje niejawne na komputerach i odstąpić od pisania dokumentów klauzulowanych ręcznie lub na maszynach do pisania bez pamięci.