Oto nasza oferta specjalna dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

1. Doradztwo:
- w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności,
- bezpieczeństwa państwa,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, Kodeks postępowania karnego
2. Plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
3. Wypełnianie obowiązków informacyjnych na rzecz sądów, prokuratur i uprawnionych podmiotów
4. Retencja danych