Proponujemy Państwu doradztwo w uzyskaniu Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydawanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym pomoc w otrzymaniu wpisu na listę rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Pomagamy w sporządzeniu dokumentacji wymaganej przy występowaniu do Policji o uzyskanie wpisu na listę rejestru dla ww. pracowników.

Przygotowujemy dokumentację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Pomagamy w wyborze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością w zakresie ochrony osób i mienia.

Doradzamy przy wyborze kursów dla pracowników niezbędnego do uzyskania wpisu do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz rejestru kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.