Menu Zamknij

BLOG

Szkolenia PPOŻ

Jak wyglądają szkolenia PPOŻ?

Szkolenia PPOŻ to szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić je w swojej firmie, ponieważ jest to podstawowy zbiór zasad niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponieważ od wiedzy, jaką…

szkolenia BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP?

Szkolenia BHP mają na celu zwiększyć świadomość pracownika o zagrożeniach, mogących wystąpić w miejscu pracy. Na szkoleniu BHP można dowiedzieć się, jak przeciwdziałać ryzykownym sytuacjom oraz jakie podjąć działania, gdy już…

Audyt BHP

Audyt BHP – czym jest?

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, powinno zapewnić zatrudnianym przez siebie osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że w Polsce, zarówno za stworzenie, jak i przestrzeganie…